سه شنبه, 06 فروردين 1398

گواهينامه IPD

 

هزينه هاي پروسيجرهاي درماني سال1397-   بيمارستان فرمانيه
رديف نام پروسیجر قیمت(ریال ) قیمت (ریال )اتباع خارجی با احتساب افزایش  40% قيمت (دلار)
1 جراحي PCNL  (شكستن سنگ كليه) 70,000,000                                                                         98,000,000  $                            1,225.00
2 جراحي  TUL (شكستن سنگ كليه) 50,000,000                                                                          70,000,000  $                                 875.00
3 جراحي TURBT (شكستن سنگ مثانه) 45,000,000                                                                         63,000,000  $                                 787.50
4 جراحي TUR     (شكستن سنگ مثانه) 40,000,000                                                                         56,000,000  $                                 700.00
5 جراحي TURP  (پروستات باز) 60,000,000                                                                         84,000,000  $                            1,050.00
6 جراحي اركيدكتومي 40,000,000                                                                         56,000,000  $                                 700.00
7 جراحي اينترنال اورترورومي (د.فياض و د.رحماني 25,000,000                                                                         35,000,000  $                                 437.50
8 جراحي اينترنال اورترورومي ( ساير پزشكان 20,000,000                                                                         28,000,000  $                                 350.00
9 جراحي تنگي مجرا 25,000,000                                                                         35,000,000  $                                 437.50
10 خارج كردن استنت 25,000,000                                                                         35,000,000  $                                 437.50
11 خارج كردن دبل جي 20,000,000                                                                         28,000,000  $                                 350.00
12 جراحي هيدروسل 25,000,000                                                                         35,000,000  $                                 437.50
13 راديكال نفركتومي 120,000,000                                                                       168,000,000  $                            2,100.00
14 جراحي واريكوسل يكطرفه 25,000,000                                                                         35,000,000  $                                 437.50
15 جراحي واريكوسل دوطرفه 30,000,000                                                                         42,000,000  $                                 525.00
16 يورتروسكوپي 20,000,000                                                                         28,000,000  $                                 350.00
17 پروستات (معمولي) 60,000,000                                                                         84,000,000  $                            1,050.00
18 پروستات (راديكال پروستاتكتومي) 130,000,000                                                                       182,000,000  $                            2,275.00
19 tul 50,000,000                                                                          70,000,000  $                                 875.00
20 ختنه 15,000,000                                                                          21,000,000  $                                 262.50
21 جراحي هرني اينگوئينال (باز) 35,000,000                                                                         49,000,000  $                                 612.50
22 جراحي هرني اينگوئينال  (لاپاراسكپي) 45,000,000                                                                         63,000,000  $                                 787.50
23 جراحي فتق كشاله ران 35,000,000                                                                         49,000,000  $                                 612.50
24 سركلاژ 15,000,000                                                                          21,000,000  $                                 262.50
25 سزارين 45,000,000                                                                         63,000,000  $                                 787.50
26 زايمان طبيعي 40,000,000                                                                         56,000,000  $                                 700.00
27 كيست تخمدان (جراحي باز ) خانم دكتر اكبري 70,000,000                                                                         98,000,000  $                            1,225.00
28 كيست تخمدان (لاپاراسكوپي ) خانم دكتر اكبري 120,000,000                                                                       168,000,000  $                            2,100.00
29 كيست تخمدان (جراحي باز ) ساير پزشكان 50,000,000                                                                          70,000,000  $                                 875.00
30 كيست تخمدان (لاپاراسكوپي ) ساير پزشكان 100,000,000                                                                        140,000,000  $                            1,750.00
31 كورتاژ تخليه اي 20,000,000                                                                         28,000,000  $                                 350.00
32 كورتاژ تشخيصي 17,000,000                                                                        23,800,000  $                                 297.50
33 هيسترسكوپي  25,000,000                                                                         35,000,000  $                                 437.50
34 هيستركتومي (جراحي باز)  70,000,000                                                                         98,000,000  $                            1,225.00
35 هيستركتومي (لاپاراسكوپي) خانم دكتر اكبري 120,000,000                                                                       168,000,000  $                            2,100.00
36 هيستركتومي (لاپاراسكوپي) ساير پزشكان 100,000,000                                                                        140,000,000  $                            1,750.00
37 جراحي سيستوسل ركتوسل (افتادگي مثانه) 40,000,000                                                                         56,000,000  $                                 700.00
38 هايمنكتومي 20,000,000                                                                         28,000,000  $                                 350.00
39 جراحي APR (افتادگي رحم) 35,000,000                                                                         49,000,000  $                                 612.50
40  بارداري خارج از رحم    (EP) 40,000,000                                                                         56,000,000  $                                 700.00
41    هيستركتومي باز (TAH)  خانم دكتر اكبري 70,000,000                                                                         98,000,000  $                            1,225.00
42    هيستركتومي باز (TAH) ساير پزشكان 50,000,000                                                                          70,000,000  $                                 875.00
43 هيستركتومي لاپاراسكوپي (TLH)خانم دكتر اكبري 120,000,000                                                                       168,000,000  $                            2,100.00
44 هيستركتومي لاپاراسكوپي (TLH) ساير پزشكان 100,000,000                                                                        140,000,000  $                            1,750.00
45 پرينئورافي 25,000,000                                                                         35,000,000  $                                 437.50
46 تحت نظر بارداري 15,000,000                                                                          21,000,000  $                                 262.50
47 كونيزاسيون 30,000,000                                                                         42,000,000  $                                 525.00
48 سزارين دو قلو 60,000,000                                                                         84,000,000  $                            1,050.00
49 لابيكتومي 20,000,000                                                                         28,000,000  $                                 350.00
50 لبيوپلاستي 20,000,000                                                                         28,000,000  $                                 350.00
51 تيروئيدكتومي دكتر شفيعي 160,000,000                                                                       224,000,000  $                            2,800.00
52 جراحي كيسه صفرا (جراحي باز) 50,000,000                                                                          70,000,000  $                                 875.00
53 جراحي كيسه صفرا (لاپاراسكوپي) 80,000,000                                                                         112,000,000  $                            1,400.00
54 آپانديس (جراحي باز) 45,000,000                                                                         63,000,000  $                                 787.50
55 آپانديس (لاپاراسكوپي) 70,000,000                                                                         98,000,000  $                            1,225.00
56 ابدومينوپلاستي 180,000,000                                                                       252,000,000  $                            3,150.00
57 بيوبسي سينه 50,000,000                                                                          70,000,000  $                                 875.00
58 ماستكتومي 70,000,000                                                                         98,000,000  $                            1,225.00
59 باي پس معده 120,000,000                                                                       168,000,000  $                            2,100.00
60 اسليو 100,000,000                                                                        140,000,000  $                            1,750.00
61 جراحي فتق شكمي 45,000,000                                                                         63,000,000  $                                 787.50
62 ماموپلاستي 120,000,000                                                                       168,000,000  $                            2,100.00
63 ترميم فتق (هرني) 45,000,000                                                                         63,000,000  $                                 787.50
64 برداشتن توده سينه 60,000,000                                                                         84,000,000  $                            1,050.00
65 جراحي تيروئيدكتومي 70,000,000                                                                         98,000,000  $                            1,225.00
66 جراحي فيشر 35,000,000                                                                         49,000,000  $                                 612.50
67 جراحي هموروئيد 40,000,000                                                                         56,000,000  $                                 700.00
68 چسبندگي روده ها 70,000,000                                                                         98,000,000  $                            1,225.00
69 سنگ حالب 40,000,000                                                                         56,000,000  $                                 700.00
70 سينوس پايلونيدال 35,000,000                                                                         49,000,000  $                                 612.50
71 فتق اينگواينال 40,000,000                                                                         56,000,000  $                                 700.00
72 فيستول آنال 35,000,000                                                                         49,000,000  $                                 612.50
73 فيستولكتومي 35,000,000                                                                         49,000,000  $                                 612.50
74 جراحي پروتز سينه 100,000,000                                                                        140,000,000  $                            1,750.00
75 جراحي ابدومينوپلاستي 120,000,000                                                                       168,000,000  $                            2,100.00
76 جراحي ماموپلاستي 100,000,000                                                                        140,000,000  $                            1,750.00
77 جراحي ليپوليز 120,000,000                                                                       168,000,000  $                            2,100.00
78 جراحي بلفاروپلاستي 70,000,000                                                                         98,000,000  $                            1,225.00
79 تزريق چربي 60,000,000                                                                         84,000,000  $                            1,050.00
80 ليفت 100,000,000                                                                        140,000,000  $                            1,750.00
81 رينوپلاستي 80,000,000                                                                         112,000,000  $                            1,400.00
82 استئتومي فك يك فك  150,000,000                                                                         210,000,000  $                            2,625.00
83 استئتومي فك دو فك  220,000,000                                                                       308,000,000  $                            3,850.00
84 ايمپلنت 70,000,000                                                                         98,000,000  $                            1,225.00
85 بستن شكاف كام 60,000,000                                                                         84,000,000  $                            1,050.00
86 بيوبسي فك 100,000,000                                                                        140,000,000  $                            1,750.00
87 جراحي پروتز چانه 80,000,000                                                                         112,000,000  $                            1,400.00
88 جراحي پروتز گونه 80,000,000                                                                         112,000,000  $                            1,400.00
89 تخليه ژل 50,000,000                                                                          70,000,000  $                                 875.00
90 آندوسكوپي سينوس 50,000,000                                                                          70,000,000  $                                 875.00
91 جراحي لوزه 35,000,000                                                                         49,000,000  $                                 612.50
92 بيماران دكتر سركارات هر نوع عمل 80,000,000                                                                         112,000,000  $                            1,400.00
93 جراحي تعويض مفصل زانو TKA 80,000,000                                                                         112,000,000  $                            1,400.00
94 جراحي شانه 50,000,000                                                                          70,000,000  $                                 875.00
95 جراحي شكستگي دست 40,000,000                                                                         56,000,000  $                                 700.00
96 جراحي شكستگي پا 40,000,000                                                                         56,000,000  $                                 700.00
97 استئوتومي زانو 50,000,000                                                                          70,000,000  $                                 875.00
98 جراحي شكستگي لگن 100,000,000                                                                        140,000,000  $                            1,750.00
99 Acl 50,000,000                                                                          70,000,000  $                                 875.00
100 cts 30,000,000                                                                         42,000,000  $                                 525.00
101 آرتروسكوپي 50,000,000                                                                          70,000,000  $                                 875.00
102 پين گذاري 30,000,000                                                                         42,000,000  $                                 525.00
103 جراحي تاندون انگشت 20,000,000                                                                         28,000,000  $                                 350.00
104 جراحي تعويض مفصل ران 80,000,000                                                                         112,000,000  $                            1,400.00
105 جراحي تعويض مفصل لگن 80,000,000                                                                         112,000,000  $                            1,400.00
106 جراحي تعويض مفصل هيپ 80,000,000                                                                         112,000,000  $                            1,400.00
107 جراحي آرنج 35,000,000                                                                         49,000,000  $                                 612.50
108 خارج كردن پين 30,000,000                                                                         42,000,000  $                                 525.00
109 خارج كردن پلاك 30,000,000                                                                         42,000,000  $                                 525.00
110 خارج كردن پيچ 30,000,000                                                                         42,000,000  $                                 525.00
111 جراحي هالكوس والكوس 40,000,000                                                                         56,000,000  $                                 700.00
112 جراحي مينيسك 40,000,000                                                                         56,000,000  $                                 700.00
113 شكستگي فمور 80,000,000                                                                         112,000,000  $                            1,400.00
114 لامينكتومي 80,000,000                                                                         112,000,000  $                            1,400.00
115 جراحي تنگا كانال 80,000,000                                                                         112,000,000 1400
116 شكستگي فمور 80,000,000                                                                         112,000,000  $                            1,400.00
117 لامينكتومي 80,000,000                                                                         112,000,000  $                            1,400.00
118 جراحي توده گردن 35,000,000                                                                         49,000,000  $                                 612.50
119 جراحي توده مغزي 35,000,000                                                                         49,000,000  $                                 612.50
120 هرني ديسكال 80,000,000                                                                         112,000,000  $                            1,400.00
121 جراحي ستون فقرات 80,000,000                                                                         112,000,000  $                            1,400.00
122 CDگذاري 80,000,000                                                                         112,000,000  $                            1,400.00