یکشنبه, 24 آذر 1398

پرسنل مركز تلفن

نام و نام خانوادگی: عباس مرداني
تحصیلات: كارشناس مديريت صنعتي
سمت: تكنسين مخابرات
داخلی: 0
موقعیت مکانی: طبقه 2-

 

نام و نام خانوادگی: بهنام قشلاقي
تحصیلات: كارشناس علوم روابط بين الملل ، كارشناس مترجمي زبان انگليسي
سمت: تكنسين مخابرات
داخلی: 0
موقعیت مکانی: طبقه 2-

 

نام و نام خانوادگی: مهدي خجسته

تحصیلات: كارشناس علوم ارتباطات

سمت: تكنسين مخابرات
داخلی: 0
موقعیت مکانی: طبقه 2-